NDT-Bobath Warszawa

NDT-Bobath - dla dzieci

Metoda Bobath pomaga we wszechstronnym rozwoju niemowlętom, które mają problemy z:

  • napięciem mięśniowym (obniżone lub wzmożone)
  • asymetrią ułożenia,
  • urodziły się przedwcześnie, i aby dogonić rówieśników, potrzebują odpowiedniej stymulacji
  • zaburzeniami neurologicznymi – okołoporodowe uszkodzenia splotu barkowego, kręcz szyi, stopy piętowe, końsko – szpotawe
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
  • zespołami genetycznymi (np. Zespołem Downa)
  • wadami postawy; skoliozą, płaskostopiem,

Koncepcja NDT-Bobath uwzględnia:

Fizjoterapeuta w Back2Health ćwiczy całe ciało dziecka dzięki czemu dostarcza właściwych bodźców czuciowych i ruchowych, a przy tym dziecko jest aktywizowane. Ruchy dziecka w trakcie rehabilitacji nie są przypadkowe: każdy jest starannie przygotowywany. Umiejętne kierowanie ruchami, zapewnia ich właściwy tor, ułatwia osiągnięcie prawidłowych pozycji i stabilizuje. Tempo i rytm ćwiczeń zawsze dobierane są indywidualnie, ponieważ nie mogą być dla dziecka zbyt męczące. Pomoc przy wykonywaniu ćwiczeń powinna zapewniać aktywny udział małego pacjenta, przy jednoczesnym niewywoływaniu zbyt dużego wysiłku czy stresu.